ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

บทความ

รัฐบาลเชิญชวนประชาชน พร้อมใจกันประดับธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์

01-07-2554 12:54:47น.

รัฐบาลเชิญชวนประชาชน ประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชทาน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 แถลงข่าวตราสัญลักษณ์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายนิพิธ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแบบตราสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นการประกาศตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และประดับตราสัญลักษณ์ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สำหรับผืนผ้าธงตราสัญลักษณ์เป็นสีเหลืองนวล ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้านนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผู้จัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีความประสงค์จะนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ประดับ ให้แจ้งความประสงค์ไปที่คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาการใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียตริฯ ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ให้บริการข่าวสารแก่สื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจ

ที่มา http://www.pm.go.th/blog/53369